Czy jesteś za wprowadzeniem rzeczywistej odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych?

ZAPRASZAMY DO WYRAŻANIA SWOJEGO STANOWISKA W SONDZIE, KTÓRA ZAMIESZCZONA JEST NA PASKU BOCZNYM PO LEWEJ STRONIE EKRANU

- Według nas sposób stosowania, wykonywania i egzekwowania prawa oraz odpowiedzialności wobec funkcjonariuszy publicznych lub jej brak, mają ogromny wpływ na sytuację społeczną i finansową poszczególnych ludzi, społeczności lokalnych i kraju. Dlatego zachęcamy do zastanawiania się nad sprawą, poszerzania dyskusji na ten temat w sferze publicznej i podejmowanie działań na rzecz przywrócenia praworządności.

Uważamy, że warto przypomnieć, kto zgodnie z polskim prawem jest funkcjonariuszem publicznym, kogo dotyczy pytanie postawione w sondzie.

Zgodnie z kodeksem karnym artykuł 115 § 13. Funkcjonariuszem publicznym jest:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
2) poseł, senator, radny,
2a) poseł do Parlamentu Europejskiego,
3) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania
przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem
postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator
sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach
dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,
4) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu
państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie
czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona
jest do wydawania decyzji administracyjnych,
5) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu
kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności
usługowe,
6) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,
7) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego
albo funkcjonariusz Służby Więziennej,
8) osoba pełniąca czynną służbę wojskową
9) pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie
czynności usługowe.

Dodatkowe informacje

Informujemy, że niniejsza strona wykorzystuje technologię "cookies" (tzw. "ciasteczka"). Aby dowiedzieć się o tym więcej, zapoznaj się z naszą Polityką cookies.

EU Cookie Directive Module Information