Ankieta ustrojowa

Pierwsza część „Ankiety ustrojowej” – jaką oddajemy w Państwa ręce, prosząc o jej wypełnienie, zawiera pytania z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście kwestii, które należałoby rozstrzygnąć budując zręby nowej konstytucji, jest znacznie więcej, ale musieliśmy ograniczyć się do najważniejszych - naszym zdaniem: sposobu wybierania sędziów, warunków jakie powinien spełniać kandydat na sędziego, a także sposobu nadzoru nad działalnością wymiaru sprawiedliwości i instytucji, które powinny ten nadzór sprawować.
Pytamy także o Trybunał Konstytucyjny, prawo łaski i umiejscowienie Rzecznika Praw Obywatelskich w polskim systemie konstytucyjnym – jako o te instytucje, których działanie stało się przedmiotem ożywionej debaty publicznej w ostatnim czasie.
Ankieta nt. wymiaru sprawiedliwości jest pierwszym krokiem do obywatelskiej debaty na temat ustawy zasadniczej i jej nowego kształtu. Zamierzamy tę debatę kontynuować pytając również o inne zagadnienia ustrojowe: kształt władzy wykonawczej, ordynację wyborczą, a także te elementy, które w tradycyjnym trójpodziale władzy się nie znalazły, a współcześnie wywierają przemożny wpływ na funkcjonowanie państw i narodów – jak np. system bankowy czy rolę mediów. Wydaje się, że nowa konstytucja powinna dostrzegać zjawiska, które pojawiły się współcześnie i determinują funkcjonowanie systemu politycznego.
Zapraszamy wszystkie środowiska, wszystkich obywateli do szerokiej debaty na temat kształtu ustroju naszego państwa.
Poselski Zespół n/rz Nowej Konstytucji

Ankieta ustrojowa - kliknij i wypełnij druk.

Dodatkowe informacje

Informujemy, że niniejsza strona wykorzystuje technologię "cookies" (tzw. "ciasteczka"). Aby dowiedzieć się o tym więcej, zapoznaj się z naszą Polityką cookies.

EU Cookie Directive Module Information