UDZIAŁ STOWARZYSZENIA W POSTĘPOWANIACH PRZED ORGANAMI PAŃSTWA POLSKIEGO

W obronie obywateli

UDZIAŁ STOWARZYSZENIA W POSTĘPOWANIACH PRZED ORGANAMI PAŃSTWA POLSKIEGO

Jedną z aktywnych form jakie już stosujemy w ramach pracy w stowarzyszeniach i zamierzamy stosować dalej w Stowarzyszeniu Na Rzecz Praworządności, jest udział organizacji w wybranych postępowaniach członków Stowarzyszenia przed organami państwa polskiego, w tym w postępowaniach sądowych oraz sprawach, które mają pośredni wpływ na los, życie członków Stowarzyszenia, jednocześnie przekładają się na los innych ludzi.

Ktoś może zapytać: dlaczego tylko w wybranych postępowaniach, a nie wszystkich?

Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ nie do wszystkich spraw przystąpić oraz dlatego, że możliwości
finansowe, techniczne i kompetencyjne w tym zakresie Stowarzyszenia są bardzo ograniczone.
Dlatego są one selekcjonowane a wystąpienia dotyczą spraw, które dotykają ogół społeczeństwa. i są niezmiernie istotne.

W sprawach niedopuszczalne jest działanie przypadkowe i incydentalne, niedopuszczalna jest radosna twórczość.
Przystąpienia organizacji do postępowania nie da się przygotować ot tak sobie z marszu. Przystąpienie musi być przygotowana bez emocji. Na chłodno trzeba zrobić ocenę prawną sprawy. Problem musi być oceniony przede wszystkim pod kątem możliwości wygrania postępowania  z punktu widzenia stanu faktycznego, dowodów i obowiązującego prawa. Nas, członków i reprezentantów organizacji pozarządowych nikt nie zwalnia z profesjonalnych działań. Wręcz musimy działać planowo, rozważnie i profesjonalnie, by osiągać zamierzone cele. Gdyż  każde potknięcie będzie wykorzystane do atakowania ludzi, którzy chcą naprawić zepsuty system prawny i przywrócić zwykłą normalność.

Przystępowanie przez organizacje pozarządowe do spraw toczących się przed organami państwa polskiego wiążą się nie tylko z możliwościami różnego typu ludzi tworzących zorganizowane grupy obywatelskie. Sporo problemów, utrudnień i niechęci jest po stronie obowiązującego prawa i wręcz negatywnego nastawienia funkcjonariuszy publicznych, w tym sędziów, prokuratorów do aktywnych obywateli, obrony ludzi, ich praw i kontrolowania władz (funkcjonariuszy publicznych) przez normalnych obywateli.

W każdym razie my mamy już trochę doświadczenia w braniu udziału w postępowaniach przed organami państwa polskiego, w tym przed sądami, po stronie członków stowarzyszeń.                     W Stowarzyszeniu pracują osoby, które mają doświadczenie w występowaniu publicznym, w tym przed przedstawicielami instytucji publicznych, w tym sądami. Mamy pełną świadomość, że powinna to być bardzo istotna forma w pracy Stowarzyszenia, wręcz priorytetowa, którą już stosujemy i zamierzamy wykorzystywać w miarę naszych możliwości.

Udział stowarzyszeń w postępowaniach sądowych

Wszyscy ci, którzy są zainteresowani zmianą sposobu funkcjonowania przedstawicieli struktur państwa polskiego, wszyscy ci, którzy są zainteresowani wsparciem poprzez przystąpienie stowarzyszenia do ich sprawy, muszą mieć świadomość, że nikt za nich nic nie załatwi. Za wszystko, za każdą czynność ktoś zapłacić musi. Dlatego wszyscy musimy pamiętać, że by takie obywatelskie projekty jak przystępowanie organizacji pozarządowych do postępowań toczących się przed organami państwa polskiego powiodły się, zainteresowani tego typu działaniami i liderzy inicjatyw muszą być wspierani. Nie można tylko żądać i oczekiwać pomocy, trzeba samemu przejawiać inicjatywę i wspólnie pracować, wspierać finansowo prowadzoną przez grupy obywatelskie działalność.
                            
                                                                     Barbara Berecka
                                                                     Jerzy Pietrzyk

 

 

 

Dodatkowe informacje

Informujemy, że niniejsza strona wykorzystuje technologię "cookies" (tzw. "ciasteczka"). Aby dowiedzieć się o tym więcej, zapoznaj się z naszą Polityką cookies.

EU Cookie Directive Module Information