w sądzie

1. czytać i oglądać akta,

2. bezpłatnie fotografować akta swojej sprawy, wnosić o wydanie kserokopii (płatne 1zł/str.) lub odpisu (6zł/str.)

3. na posiedzenia lub rozprawę:

- nigdy nie chodź sam(a)

- wnioskuj o nagrywanie - aczkolwiek sędzia nie ma prawa ci odmówić (o ile sprawa jest jawna)

- informuj nas o wszelkich niezgodnych z prawem działaniach,

- wnioskuj o dosłowne protokołowanie (często zdarza się że co innego mówiliśmy a co innego zostało zapisane)

- żądaj protokołowania pytań (patrz jw.)

- zgłaszaj zastrzeżenia do protokołu już na sprawie,

3. Najpóźniej do następnej rozprawy składaj pisemne wnioski o sprostowanie protokołu

- później protokołu nie można kwestionować,

4. Pamiętaj wezwanie nie odebranie wezwania w ciągu 14 dni jest traktowane jako doręczone prawidłowo,

5. Po wydaniu wyroku w ciągu 7 dni wnioskuj o jego uzasadnienie,

6. Przestrzegaj terminu zażaleń, apelacji, kasacji.

- spóźnienie o 1 dzień powoduje oddalenie (utratę) środków odwoławczych.

Dodatkowe informacje

Informujemy, że niniejsza strona wykorzystuje technologię "cookies" (tzw. "ciasteczka"). Aby dowiedzieć się o tym więcej, zapoznaj się z naszą Polityką cookies.

EU Cookie Directive Module Information